| /


Cusco Strut Bar 40 Rear EF3 CIVIC

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
1988-1991 Honda Civic Base
1988-1991 Honda Civic DX
1990-1991 Honda Civic EX
1988-1991 Honda Civic LX
1988-1991 Honda Civic RT 4WD
1989-1991 Honda Civic Si
1988-1989 Honda Civic Wagovan