| /


Dodge: 880 65 - 65 6.7 L Engine, Chrysler: 300 64 - 65 6.8 L Engine, Chrysler: 300 64 - 65 6.7 L Engine, Chrysler: 300 64 - 66 6.3 L Engine, Plymouth: Valiant 68 - 69 - L Engine, Plymouth: Valiant 64 - 67 4.5 L Engine, Plymouth: Valiant 64 - 71 2.8 L Engine, Plymouth: Savoy 64 - 64 5.9 L Engine, Plymouth: Savoy 64 - 64 5.2 L Engine, Plymouth: Savoy 64 - 64 3.7 L Engine, Plymouth: Satellite 72 - 74 6.6 L Engine, Plymouth: Belvedere 64 - 66 5.9 L Engine, Plymouth: Satellite 65 - 67 7 L Engine, Plymouth: Satellite 65 - 74 5.9 L Engine, Plymouth: Barracuda 71 - 74 5.9 L Engine, Plymouth: Satellite 65 - 74 5.2 L Engine, Plymouth: Satellite 65 - 68 4.5 L Engine, Plymouth: Satellite 65 - 74 3.7 L Engine, Plymouth: Road Runner 74 - 74 5.9 L Engine, Plymouth: Valiant 70 - 74 3.2 L Engine, Dodge: 880 64 - 65 7 L Engine, Plymouth: Barracuda 68 - 71 7 L Engine, Plymouth: Barracuda 67 - 71 6.3 L Engine, Plymouth: Barracuda 65 - 72 3.7 L Engine, Plymouth: Road Runner 68 - 71 6.3 L Engine, Plymouth: Road Runner 68 - 73 5.6 L Engine, Plymouth: Savoy 64 - 64 7 L Engine, Plymouth: GTX 68 - 71 6.3 L Engine, GMC: K3500 82 - 82 7.4 L Engine, GMC: K3500 82 - 82 5.7 L Engine, Plymouth: Barracuda 65 - 68 4.5 L Engine, GMC: K3500 82 - 82 4.8 L Engine, Dodge: Polara 66 - 66 4.5 L Engine, Dodge: Polara 65 - 65 6.7 L Engine, Dodge: Polara 64 - 65 7 L Engine, Plymouth: Gran Fury 72 - 74 6.6 L Engine, Dodge: Polara 64 - 71 6.3 L Engine, Dodge: Polara 64 - 71 5.2 L Engine, Plymouth: Gran Fury 72 - 74 5.2 L Engine, Chrysler: Newport 65 - 71 6.3 L Engine, Dodge: Polara 64 - 71 3.7 L Engine, Dodge: Polara 64 - 64 2.8 L Engine, GMC: K2500 Suburban 82 - 82 6.2 L Engine, GMC: K2500 Suburban 81 - 82 5.7 L Engine, Plymouth: Satellite 68 - 73 5.6 L Engine, GMC: C2500 Suburban 82 - 82 5 L Engine, Chevrolet: G30 82 - 82 5 L Engine, Chevrolet: C20 81 - 83 4.8 L Engine, GMC: C2500 Suburban 81 - 82 7.4 L Engine, Dodge: D150 85 - 87 5.2 L Engine, GMC: C2500 Suburban 81 - 82 4.8 L Engine, Chevrolet: K10 81 - 83

This Part Fits:

Year Make Model Submodel
1981 Chevrolet C10 Cheyenne
1981-1982 Chevrolet C10 Custom
1981 Chevrolet C10 Deluxe
1982 Chevrolet C10 Scottsdale
1981-1982 Chevrolet C10 Silverado
1981-1982 Chevrolet C10 Suburban Custom
1981 Chevrolet C10 Suburban Deluxe
1982 Chevrolet C10 Suburban Scottsdale
1982 Chevrolet C10 Suburban Silverado
1981 Chevrolet C20 Cheyenne
1981-1982 Chevrolet C20 Custom
1981 Chevrolet C20 Deluxe
1981-1983 Chevrolet C20 Scottsdale
1981-1982 Chevrolet C20 Silverado
1981-1982 Chevrolet C20 Suburban Custom
1981 Chevrolet C20 Suburban Deluxe
1982 Chevrolet C20 Suburban Scottsdale
1982 Chevrolet C20 Suburban Silverado
1982 Chevrolet C30 Custom
1982-1983 Chevrolet C30 Scottsdale
1982 Chevrolet C30 Silverado
1981-1982 Chevrolet G10 Beauville
1981-1982 Chevrolet G10 Bonaventure
1981-1982 Chevrolet G10 Chevy Van
1981-1982 Chevrolet G10 Sportvan
1981-1982 Chevrolet G20 Beauville
1981-1982 Chevrolet G20 Chevy Van
1981 Chevrolet G20 Nomad
1981-1982 Chevrolet G20 Sportvan
1982 Chevrolet G30 Beauville
1982 Chevrolet G30 Chevy Van
1982 Chevrolet G30 Hi-Cube
1982 Chevrolet G30 Sportvan
1981 Chevrolet K10 Cheyenne
1981-1982 Chevrolet K10 Custom
1981 Chevrolet K10 Deluxe
1981-1983 Chevrolet K10 Scottsdale
1981-1982 Chevrolet K10 Silverado
1981-1982 Chevrolet K10 Suburban Custom
1981 Chevrolet K10 Suburban Deluxe
1982 Chevrolet K10 Suburban Scottsdale
1982 Chevrolet K10 Suburban Silverado
1981 Chevrolet K20 Cheyenne
1981-1982 Chevrolet K20 Custom
1981 Chevrolet K20 Deluxe
1981-1983 Chevrolet K20 Scottsdale
1981-1982 Chevrolet K20 Silverado
1981-1982 Chevrolet K20 Suburban Custom
1981 Chevrolet K20 Suburban Deluxe
1982 Chevrolet K20 Suburban Scottsdale
1982 Chevrolet K20 Suburban Silverado
1982 Chevrolet K30 Custom
1982-1983 Chevrolet K30 Scottsdale
1982 Chevrolet K30 Silverado
1981-1982 Chevrolet K5 Blazer Custom
1981 Chevrolet K5 Blazer Deluxe
1981-1982 Chevrolet K5 Blazer Silverado
1964-1969 Chrysler 300 Base
1964-1971 Chrysler Newport Base
1965 Dodge 880 Base
1964-1965 Dodge 880 Custom
1976-1979 Dodge Aspen Base
1976-1977 Dodge Aspen Custom
1976-1977 Dodge Aspen Special Edition
1976-1980 Dodge B100 Base
1981-1987 Dodge B150 Base
1970-1974 Dodge Challenger Base
1966-1974 Dodge Charger Base
1965-1967,1970-1974 Dodge Coronet Base
1984-1987 Dodge D100 Custom
1985-1987 Dodge D150 Base
1964-1976 Dodge Dart Base
1975 Dodge Dart Custom
1975 Dodge Dart Special Edition
1975-1976 Dodge Dart Sport
1975 Dodge Dart Sport 360
1975-1976 Dodge Dart Swinger
1975-1976 Dodge Dart Swinger Special
1978 Dodge Diplomat Base
1978 Dodge Diplomat Medallion
1978 Dodge Diplomat S
1965-1971 Dodge Monaco Base
1964-1971 Dodge Polara Base
1981-1982 GMC C1500 Base
1981-1982 GMC C1500 High Sierra
1981-1982 GMC C1500 Sierra Classic
1981-1982 GMC C1500 Sierra Grande
1981-1982 GMC C1500 Street Coupe
1981-1982 GMC C1500 Suburban Base
1981-1982 GMC C1500 Suburban High Sierra
1981-1982 GMC C1500 Suburban Sierra Classic
1981-1982 GMC C1500 Suburban Sierra Grande
1981-1982 GMC C2500 Base
1981-1982 GMC C2500 High Sierra
1981-1982 GMC C2500 Sierra Classic
1981-1982 GMC C2500 Sierra Grande
1981-1982 GMC C2500 Suburban Base
1981-1982 GMC C2500 Suburban High Sierra
1981-1982 GMC C2500 Suburban Sierra Classic
1981-1982 GMC C2500 Suburban Sierra Grande
1982 GMC C3500 Base
1982 GMC C3500 High Sierra
1982 GMC C3500 Sierra Classic
1982 GMC C3500 Sierra Grande
1981-1982 GMC G1500 Rally
1981-1982 GMC G1500 Rally STX
1981-1982 GMC G1500 Vandura
1981-1982 GMC G2500 Rally
1981-1982 GMC G2500 Rally STX
1981-1982 GMC G2500 Vandura
1982 GMC G3500 Magnavan
1982 GMC G3500 Rally
1982 GMC G3500 Rally Camper Special
1982 GMC G3500 Rally Custom
1982 GMC G3500 Rally STX
1982 GMC G3500 Vandura
1982 GMC G3500 Vandura Special
1981-1982 GMC Jimmy Base
1981-1982 GMC Jimmy High Sierra
1981-1982 GMC Jimmy Sierra Classic
1981-1982 GMC Jimmy Sierra Grande
1981-1982 GMC Jimmy Street Coupe
1981-1982 GMC K1500 Base
1981-1982 GMC K1500 High Sierra
1981-1982 GMC K1500 Sierra Classic
1981-1982 GMC K1500 Sierra Grande
1981-1982 GMC K1500 Suburban Base
1981-1982 GMC K1500 Suburban High Sierra
1981-1982 GMC K1500 Suburban Sierra Classic
1981-1982 GMC K1500 Suburban Sierra Grande
1981-1982 GMC K2500 Base
1981-1982 GMC K2500 High Sierra
1981-1982 GMC K2500 Sierra Classic
1981-1982 GMC K2500 Sierra Grande
1981-1982 GMC K2500 Suburban Base
1981-1982 GMC K2500 Suburban High Sierra
1981-1982 GMC K2500 Suburban Sierra Classic
1981-1982 GMC K2500 Suburban Sierra Grande
1982 GMC K3500 Base
1982 GMC K3500 High Sierra
1982 GMC K3500 Sierra Classic
1982 GMC K3500 Sierra Grande
1965-1974 Plymouth Barracuda Base
1964-1970 Plymouth Belvedere Base
1970-1974 Plymouth Cuda Base
1975 Plymouth Duster 360
1970-1975 Plymouth Duster Base
1975 Plymouth Duster Custom
1976 Plymouth Duster Sport
1964-1967 Plymouth Fury Base
1972-1974 Plymouth Gran Fury Base
1968-1971 Plymouth GTX Base
1982-1983 Plymouth PB150 Voyager
1982-1983 Plymouth PB250 Voyager
1968-1974 Plymouth Road Runner Base
1965-1974 Plymouth Satellite Base
1964 Plymouth Savoy Base
1971-1976,1983 Plymouth Scamp Base
1975 Plymouth Scamp Brougham
1975-1976 Plymouth Scamp Special
1964-1976 Plymouth Valiant Base
1975 Plymouth Valiant Brougham
1975 Plymouth Valiant Custom
1976-1979 Plymouth Volare Base
1976-1977 Plymouth Volare Custom
1976-1977 Plymouth Volare Premier
1976 Plymouth Volare Road Runner